Onze visie op ouderbetrokkenheid:

 Om de ontwikkeling van de kinderen zo optimaal mogelijk te laten zijn, is het belangrijk om in gesprek met elkaar te zijn: leerkracht-kind-ouder.  Wij houden van een open communicatie, waarin respectvol over en met elkaar gesproken wordt. Ouders én school dienen elkaar tijdig te informeren over zaken, die van belang zijn voor het goed ontwikkelen van de kinderen.

We hebben scholing gehad van het CPS en hebben samen met ouders afspraken gemaakt om de ouderbetrokkenheid te vergroten. We hebben met elkaar de scholing met goed gevolg doorlopen en hebben het certificaat van het CPS verkregen.