Onze visie op ouderbetrokkenheid:

De school hoort een leefgemeenschap van kinderen, ouders en leerkrachten te zijn. Ieder zet zich ten volle in, op zijn terrein en met zijn eigen verantwoordelijkheid, de ontwikkeling van het kind/de kinderen zo goed mogelijk te laten zijn. Om de ontwikkeling van de kinderen zo optimaal mogelijk te laten zijn, is het nodig dat betrokkenen elkaar op gelijkwaardige voet met wederzijds respect en aandacht voor elkaars inzet benaderen. Er is een open communicatie nodig, waarin respectvol over en met elkaar gesproken wordt. Ouders én school dienen elkaar tijdig te informeren over zaken, die van belang zijn voor het goed ontwikkelen van de kinderen.

We hebben scholing gehad van het CPS en hebben samen met ouders afspraken gemaakt om de ouderbetrokkenheid te vergroten. We hebben met elkaar de scholing met goed gevolg doorlopen en hebben het certificaat van het CPS verkregen.