Medewerkers

Het team van onze school bestaat uit bevlogen mensen, die samen met de ouders, hard werken om er voor de kinderen te zijn. In de manier waarop we het kind waarderen en beoordelen, kijken we steeds naar het unieke en eigene van elk kind. We willen daarbij ook werken aan samenwerking, hulpvaardigheid, geduld, beleefdheid en afhankelijkheid. We willen kinderen eigenaar laten worden van hun eigen leerproces. 
Samen groeien naar morgen.

Overzicht medewerkers

Christa Bentum
Directeur
Remko Feenstra
Leerkracht groep 8; vertrouwenspersoon; intern begeleider
Janka Doedens-Velema
Leerkracht groep 1, 2 en 8; coördinator meer- en hoogbegaafdheid
Leonie van Daalen
Leerkracht groep 1 en 2; specialist het jonge kind; coördinator natuur- en moestuin
Sylvia Zigterman
Leerkracht groep 1 en 2 en vaste inval
Debby Hermus
Leerkracht groep 3; coördinator PCM; leescoördinator
Hilda Veenstra
Leerkracht groep 4/5a; coördinator cultuur
José Sijbring
Leerkracht groep 5b/6; coördinator ICT
Klasien Duursma
Leerkracht groep 7; rekencoördinator; anti-pestcoördinator;
Patrick Doddema
vakleerkracht gym
Nelleke Niemeijer
Onderwijsassistent
Aaltje Wiebrands
Onderwijsassistent
Marie-Fenneke de Vries
Onderwijsassistent
Anique Koops
Onderwijsassistent
Anita Norder-Mulder
Onderwijsassistent
Mirjam Kroeze
Onderwijsassistent
Walter Prins
Conciërge
Emmo Meijer
Beheerder schooltuin
Gineke Meijer
Schoonmaak
Jannie Kok
Schoonmaak