Het vakantie rooster voor schooljaar 2018 - 2019 is als volgt:

Vakantie                                             eerste dag                               laatste dag     

Herfstvakantie                                     zaterdag 20 oktober 2018        zondag 28 oktober 2018         

Kerstvakantie                                      zaterdag 22 december 2018    zondag 6 januari 2019

Voorjaarsvakantie                                zaterdag 16 februari 2019        zondag 24 februari 2019        

Goede Vrijdag / Pasen                         vrijdag 19 april 2019               maandag 22 april 2019

Meivakantie (incl. koningsdag)              zaterdag 27 april 2019            zaterdag 4 mei 2019   

Hemelvaart                                         donderdag 30 mei 2019           zondag 2 juni 2019     

Pinkstervakantie                                 maandag 3 juni 2019               maandag 10 juni 2019 

Zomervakantie                                    zaterdag 13 juli 2019               zondag 25 augustus 2019