Het vakantie rooster voor schooljaar 2019 - 2020 is als volgt:

Vakantie                                             eerste dag                               laatste dag     

Herfstvakantie                                     zaterdag 19 oktober 2019        zondag 27 oktober 2019         

Kerstvakantie                                      zaterdag 21 december 2019    zondag 5 januari 2020

Voorjaarsvakantie                               zaterdag 15 februari 2020        zondag 23 februari 2020         

Goede Vrijdag / Pasen                       vrijdag 10 april 2020                 maandag 13 april 2020

Meivakantie (incl. Koningsdag)           zaterdag 25 april 2020             zaterdag 10 mei 2020    

Hemelvaart                                         donderdag 21 mei 2020            zondag 24 mei 2020      

Pinksterweekend                                zaterdag 30 mei 2020               maandag 1 juni 2020  

Zomervakantie                                    zaterdag 4 juli 2020                  zondag 16 augustus 2020