Schoolcommissie:

De leden van de schoolcommissie zijn binnen onze organisatie de vertegenwoordigers van de ouders. Zij bespreken de gang van zaken binnen onze school en zijn het klankbord van de directie. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben met betrekking tot school kunt u hen ook altijd benaderen.

Oudercommissie:

Op onze school is ook een oudercommissie. De oudercommissie helpt het team bij allerlei activiteiten:
       
• zij vergaderen 6 a 7 keer per jaar over bijv. Sinterklaas, Kerst, Pasen,
  avondvierdaagse, laatste schooldag;             
• ze worden soms gevraagd te helpen met bepaalde activiteiten;                  
• voor de rest versieren zij ook de hal met Sinterklaas, Kerst en andere bijzondere
  dagen;

Medezeggenschapsraad:

 De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en personeel van de school. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en personeel van de school. Via de medezeggenschapsraad op school praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de medezeggenschapsraad mee. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.