Onze school is onderdeel van de  Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Midden en  Oost Groningen.                                                          

Van deze vereniging kunnen ouders/verzorgers lid of donateur worden. Als u lid wilt worden, dan vragen wij u in te stemmen met grondslag en doel van de vereniging.


De grondslag en het doel van de vereniging zijn de bouwstenen om de scholen van de VCO Oost - Groningen echte en hechte levensgemeenschappen van mensen te doen zijn, waar alle kinderen en hun ouders van harte welkom zijn! Scholen die een goede voorbereiding zijn op een samenleving die niet alleen een kwaliteitsopleiding vraagt, maar boven alles kwaliteit in MENS - ZIJN!

 

U kunt ook donateur worden. U steunt daarmee niet alleen de VCO Oost - Groningen, ook de schoolkas heeft er baat bij. Het lidmaatschap houdt tevens in, dat u verkozen kunt worden in het bestuur van de vereniging en/of in de schoolcommissie. De minimum bijdrage per kalenderjaar bedraagt voor zowel de leden als de donateurs € 7,50.  Deze € 7,50 ontvangen wij als school volledig van de vereniging terug. Het geld wordt besteed voor activiteiten binnen de school. Het lidmaatschapsgeld of de donateur bijdrage wordt per acceptgiro geïnd. Voor meer informatie kunt u terecht bij de directie van de school of bij leden van de schoolcommissie. Het lidmaatschap eindigt niet automatisch wanneer uw kind(eren) de basisschool verla(a)t(en). U kunt het lidmaatschap beëindigen door dit schriftelijk aan de schooldirectie aan te geven.